Vabariigi valitsuse määrusega “Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” pikenesid alates 26.09.2016 vee- ja soojaarvestite taatluskehtivusajad seniselt kahelt aastalt viiele aastale.
Seega vee- ja soojaarvestid, mille taatlusaeg on arvesti vahetusaktil aasta 2017 taadeldakse aastal 2020 ja nii edasi iga viie aasta pärast.