OÜ Velko AV 2018. aasta riigihangete hankeplaan

Jrk nr Hanke objekt   Hankeleping Hanke Menetluse Menetluse
algus lõpp tüüp korraldaja liik algus
1 Kehra linna Kooli tänava soojatrassi remont mai.18 sept.18 ehitus Indrek Laaneveer alla lihthanke piirmäära märts.18
2 Reoveepumpla lintfilterpress (mudapress) mai.18 okt.18 ehitus Ando Voosel alla lihthanke piirmäära apr.18
3 Kehra linna Kreutzwaldi tn 4, 6 ja 7 ühisveevärgi torustiku remont mai.18 sept, 18 ehitus Ando Voosel alla lihthanke piirmäära märts.18