Tutvuge ka KeM pressiteatega https://www.envir.ee/et/uudised/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumiseks-saab-toetust-kusida-alates-juuni-algusest

Samuti saabus kinnitus selle kohta, et KIK alustab taotluste vastuvõttu alates 5 juunist.

Keskkonnaministeeriumist (KeM) on saabunud täiendav informatsioon selle kohta, et ÜVK liitumise toetuse määrus on jõudnud Riigi Teatajasse ning jõustumisajaks on märgitud  21 mai.

https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018001

 

KIK annab teada, et valmis 10-minutiline videojuhis, kuidas E-toetuste keskkonnas ÜVVK taotlust sisestada.

See asub KIKi kodulehel: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine