Et muuta töökeskkond pere- ja töötajasõbralikumaks, kandideeris Anija valla kommunaalettevõte Velko AV sotsiaalministeeriumi peresõbraliku tööandja programmi, kus osutus ka üheks väljavalituks. Programmis osalevad ettevõtted pälvivad esialgu algmärgise ning pärast põhjalikku konsulteerimis- ja hindamisprotsessi väljastatakse lõppmärgis kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel.

“Inimesed veedavad ööpäevast koguni ühe kolmandiku oma tööandja teenistuses. On oluline, et inimesed tunneksid end selles organisatsioonis väärtustatuna ja saaksid midagi vastu ka peale töötasu, mis on elementaarne. Siis on rõõm õhtul koduste juurde minna ja hommikul ärgates tööpäeva alustada. Just seetõttu otsustasime kandideerida ka peresõbraliku tööandja programmi. Hea meel on tõdeda, et kandidatuuri hindamisel ei saanud määravaks mitte ainult ettevõtte suurus või mastaapsus, programmi pääsenutest on Velko üks väiksemaid tööandjaid, lisaks meie andmetel siiani ainus vee-ettevõte” sõnas Velko AV juhataja Erik Jüriöö. „Ma soovin, et selle programmi edu ei oleks mõõdetav mitte ainult meie meeskonna töörahulolu tõstmises, vaid siit saadavad kogemused oleks laiendatavad ka suuremas plaanis nii kohalikus omavalitsuses, kui ka teistes allasutustes.“

Peresõbraliku tööandja programm keskendub tööelu erinevatele aspektidele alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muuhulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist. Programm kestab 1,5-2,5 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis.

Konsultatsiooniettevõtte Civitta koordinaatori Marge Laansoo sõnul eeldab programmi edukas läbimine pühendumust mitmetelt osapooltelt. “Pere- ja töötajasõbraliku töökeskkonna arendamine on kestev protsess, mille õnnestumiseks peavad lisaks juhtkonnale olema kaasatud ka töötajad. Omalt poolt pakume igakülgset tuge läbi personaalse nõustamise ja koolituste, et ka pärast programmi lõppu oleksid vajalikud teadmised ja tööriistad töökeskkonna arendamiseks olemas,” rääkis Laansoo.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti ASiga. Programmis on osalenud nüüdseks 102 organisatsiooni ja seeläbi on mõjutatud 25 000 töötaja töökeskkonda. Sel aastal pääses läbi konkursi programmi 31 tööandjat, kes pakkuvad kokku tööd ligi 7200le inimesele. Oma kandidatuuri esitas 53 ettevõtet.

Rohkem infot programmist leiad Tööelu portaali veebist: https://www.tooelu.ee/et/tooandjale/tootamist-toetavad-tegevused/peresobralik-tooandja/peresobraliku-tooandja-margis